БНАК

За любителите на леката авиация и любителското самолетостроене
Потребителски аватар
Марко Марков
Мнения: 2191
Регистриран: съб мар 29, 2008 11:27 am
Контакти:

БНАК

Непрочетено мнение от Марко Марков » пон окт 04, 2010 12:49 am

Е-mail изпратен от УС на БНАК до членовете му......

Уважаеми дами и господа,
на 13.09.2010 г. УС на БНАК взе следните решения:

І. Насрочва Общо отчетно-изборно събрание на Сдружение БНАК на 26.02.2011 г. при следния дневен ред:
1. Приемане и освобождаване на членове.
2. Отчет на УС за дейността на БНАК в периода 2006 – 2010 г.
3. Финансов отчет на УС за периода.
4. Избор на нов УС и председател.
5. Промени в устава на сдружението.
6. Приемане на спортен календар за 2011 г.
7. Приемане на бюджет за 2011 г.
Моля, в срок до 01.11.2010 г. да изпратите Ваши предложения за включване в дневния ред на събранието.

ІІ. Възлага на комисиите към БНАК изработването на проект за Държавен спортен календар (ДСК) и Международен спортен календар (МСК) за 2011 г.
................................................................................................................................................................................. Срок: 01.10.2010 г.
ІІІ. Възлага на комисиите към БНАК изработването на проект за финансиране на дейностите за 2011г.
.................................................................................................................................................................................. Срок: 01.10.2010 г.
ІV. Възлага временно, до провеждане на Общото събрание, изпълнението на длъжността председател на БНАК на Валентин Елмиров Братков – съпредседател на БНАК.
............................................................................................................................................................................... Срок: от 13.09.2010 г.
V. Възлага координирането и изработването на ДСК и МСК за 2011 г. както и внасянето му в Министерството на физическото възпитание и спорта (МФВС) на временно изпълняващия длъжността.
.................................................................................................................................................................................. Срок: 30.11.2010 г.
VІ. Възлага изработването и внасянето в МФВС на Програма за финансиране на дейността на сдружението на временно изпълняващия длъжността.
..................................................................................................................................................................................Срок: 01.12.2010 г.
VІІ. Възлага подновяването на спортната лицензия на Сдружение БНАК на временно изпълняващия длъжността.
...................................................................................................................................................................................Срок: 01.12.2010 г.
VІІІ. Възлага изработването на проект за бюджет на БНАК за 2011 г. на временно изпълняващия длъжността и внасянето му за разглеждане от УС.
................................................................................................................................................................................. Срок: 01.01.2011 г.

Моля, по всички въпроси, касаещи дейността на БНАК да се обаждате на тел. 0896 658 990 или писмено на е-мейла на аероклуба.
Моля да потвърдите получаването на този е-мейл, за проверка правилността на адресите.
.......................................................................................................................................С уважение, Валентин Братков

Отговори